Pontarddulais

Rydym yn gweithio â chymuned fywiog Pontarddulais, Cyfeillion Parc Coed Bach a Chyngor Dinas a Sir Abertawe i ddatblygu’r ddolen at y llwybr di-draffig presennol, sy’n dod i derfyn ar hyn o bryd ym Mhengelli. Mae’r prosiect yn gysylltiedig â’r cynllun ehangach i gysylltu Pontarddulais â Thregŵyr, ac felly â Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.