O’r Fflint i Gei Connah

Rydym yn gweithio â Chyngor Sir y Fflint i gynnal astudiaeth ddichonoldeb er mwyn gwella’r ddolen rhwng y Fflint a Chei Connah ar Lwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae’r llwybr presennol ar y ffordd fawr ac nid yw’n addas ar gyfer cerdded na beicio diogel.
O’i gwblhau, bydd y llwybr hwn yn caniatáu cymudo gwyrddach a mwy diogel ar hyd aber Dyfrdwy, yn ogystal â chynyddu mynediadau ar gyfer cerdded a beicio er mwyn hamdden.
O fewn y gwaith wn rydym hefyd yn canolbwyntio ar wella’r ddolen rhwng tref y Fflint a’r glan môr a’r castell yno. Gan weithio â Cadw a Chyngor Sir y Fflint, buom yn edrych ar wella darpariaethau cerdded a beicio yn y dref, ac arwyddion rhwng canol y dref a’r castell. Bydd y camau hyn yn cyfrannu at wella’r ymdeimlad o le yng nghanol y dref, ac yn effeithio er gwell ar hyfywedd economaidd yn y Fflint.