bRYNMAWR i gARNLYDAN

Rydym yn gweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (CBSBG), Cyngor Tref Bryn Mawr, Pyllau a Choetiroedd Blaen Cendl a Chymdeithas Cominwyr Ystâd Sir Frycheiniog Dug Beaufort er mwyn datblygu llwybr di-draffig newydd rhwng Garnlydan a Bryn Mawr. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at gwblhau llwybr 46 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC), a fydd yn mynd o Gastell-nedd, ar draws Flaenau’r Cymoedd, ac yna trwy’r Fenni a Henffordd i Birmingham.