O Frynbuga i Bont-y-pŵl

Ym Mrynbuga rydym yn cefnogi Grŵp Mynediad Llwybr Brynbuga (GMLlB) wrth iddynt weithio tua datblygu llwybr di-draffig rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl. Mae’r llwybr arfaethedig rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl, a bydd yn cysylltu Llwybrau 42 a 43 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol â Llwybr 49 ger Pont-y-pŵl ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Bydd y llwybr arfaethedig yn hygyrch gan bob defnyddiwr, oherwydd nad oes traffig arno ac nad oes fawr ddim dringo, gan ei fod yn dilyn hen linell rheilffordd.