O Arberth i Hwlffordd

Rydym yn gweithio â Chyngor Sir Benfro er mwyn cynhyrchu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer llwybr aml-ddefnyddiwr newydd a fydd yn cysylltu Arberth â Hwlffordd a Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan ddefnyddio llwybrau di-draffig a ffyrdd distaw. Bydd y llwybr hefyd yn cysylltu â Llan-gan a’r gwasanaeth bws 381 presennol.