Cwm Garw

Rydym yn gweithio â’r gymuned leol a Rheilffordd Cwm Garw i wella’r rheolaeth ar y Llwybr Cymunedol ac i ddarparu dolen ddiogel, di-draffig â Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Bydd cysylltu’r cwm hwn â’r prif rwydwaith yn agor cyfleoedd enfawr i breswylwyr deithio’n llesol ac i ymwelwyr ddarganfod Cwm Garw, gem guddiedig yn ne Cymru.