Conwy

Rydym yn gweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) a Fforwm Arfordirol Llandudno (FfALl) i wella Llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol o gwmpas Cob Conwy a’r ddolen â Llandudno.
Mae’r llwybr cerdded a beicio presennol rhwng Deganwy a Phen Morfa yn anaddas ar gyfer y rhan fwyaf o’r flwyddyn oherwydd tywod chwyth. Nid yw’r rhan rhwng Deganwy a/neu Gyffordd Llandudno yn cyrraedd safonau dylunio presennol ac y mae angen ei gwella.
Mae’r astudiaeth ddichonoldeb rydym yn ei chynnal yn gysylltiedig â’r cyfleoedd a gynhyrchir gan Gynllun Rheoli Traeth a Strategaeth Pen Morfa a Thraeth y Gogledd, Llandudno. Amcana hwn reoli perygl llifogydd ac erydu’r glannau mewn modd addas, a gwella amgylchedd, treftadaeth ddiwylliannol, gofod hamdden ac estheteg yr ardal.